Psikolojide Depresyon

Depresyon bütün dünyada yaygın olarak görülen, önemli düzeyde iş-güç ve yeti yitimine yol açan bir halk sağlığı sorunudur. Depresyon yaşayan kişinin; kişisel, sosyal ve iş yaşamının bundan belirgin olarak etkileniyor olması, bu hastaların tanınmasını ve uygun biçimde tedavi edilmesini gerektirmektedir.