Yetişkin Psikolojisi

Yetişkin psikolojisinde tanı ve tedavi - psikologince.com
Yetişkin psikolojisinde tanı ve tedavi - psikologince.com

İleri gelişim psikolojisi veya yetişkin psikolojisi de denir. Yetişkinlik =’ “olgunluk” dönemi.  Kişilik kuramlarına göre; “Genç yetişkinlik sırasında gelişen bir olgu. Bir tür ulaşılan plato ya da sonuncu durum değil, bir oluşum süreci”

Olgunluğun psikolojik nitelikleri:

  • Sevecenlik
  • Cinsel duyarlılık
  • Sevme ve sevilme yetisi
  • Toplumsal olma yetisi
  • Başka insanlar yetiştirebilme yetisi, vb.

Yetişkin Psikolojisi ve Tedavisi

Yetişkin Psikolojisi ve Tedavisi - www.psikologince.com
Yetişkin Psikolojisi ve Tedavisi – www.psikologince.com

Olgun kişiler kim olduklarının, kişisel güçlerinin ne olduğunun bilincinde olan kişilerdir.
Olgun kişi durağan değildir, sürekli değişim ve yeniden uyum gösterir, kendini yeniler.
Olgunluk sonul bir ürün değildir, sürekli bir oluşumun durmadan yenilenen sonucudur.
Olgunluk bireylerin, yaşamın gereklerine ve zorunluluklarına başarılı bir biçimde uyum sağlamaları ve bunlarla esnek bir biçimde başa çıkabilmeleri için sürekli değişim gösterme yeteneğidir.

Yetişkinlerde Olgunlaşma Süreci

Olgunlaşma süreci; bizimle dünya arasında hiç bitmeyecek bir uyum arayışıdır. Olgunluğa ulaşmayı etkileyen faktörler: toplumsal beklentiler, bireyin yaşamının nesnel koşulları, yeteneklerdeki bireysel farklılıklar. Ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken benlik-kavramında önemli değişimler görülmez, kararlılık kazanılır. Genç yetişkin temelde ergenlikteki aynı insandır. Ancak genç yetişkinler, sorunlarla başa çıkmada daha büyük bir yetenek ve dünyayla ilişkilerde daha büyük bir kavrayış gösterirler.

Yetişkin Psikolojisinde Ego Problemi ve Tedavisi

Yetişkin psikolojisi genç yetişkinliğin temel özellikleri genellikle ergenlikte ulaşılan zihinsel olgunluğa dayanır.
Piaget’in gelişim kuramı çerçevesinde, soyut işlemler (formal operations) dönemi zihin gelişiminin en üst düzeyidir. Soyut işlemlerle ergen ilk kez soyut düzeyde düşünebilir, varsayımlar kurabilir, akıl yürütebilir. Bu yetenek aracılığıyla kendisinin kim olduğunu ve evren içindeki yerini belirleyebilir. İnsan olarak, toplumun bir üyesi olarak, evrenin bir yaratığı olarak bütünleşmiş bir benlik duygusuna ulaşabilir. Kendisini soyut olarak “bir başkasının bakış açısından” görebilir.
Cinsel, toplumsal, siyasal ve ahlaki açıdan kim olduğuna ilişkin duygusunu, belirtileri “süreklilik”, “bütünlük” ve “bütünleşme” olan soyut bir kimlik duygusu içinde bütünleştirmeye yetenekli olmaya başlar.