Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçu Desteği - Yaşam koçluğu eğitmi psikologince.com
Yaşam Koçu Desteği - Yaşam koçluğu eğitmi psikologince.com

Yaşam koçu, kişinin yaşamında olduğu yerden varmak istediği yere doğru yaptığı yolculukta yol göstericidir. Bu yolculukta yaşam koçu kişiye yardımcı olur, motivasyonunu sağlar ve hedeflerini belirlemesini sağlar. Yaşam koçluğu yapan ekibimiz yaşamınızda ne veya neler olması gerekiyorsa onları sizlerle derinlemesine konuşur ve programını o perspektifte ele alır. Böylece yaşam koçu talebinde bulunan kişi sahip olduğu gücü veya yapabileceklerini yani kendi potansiyelini keşfetmiş olur.

Kişinin sahip olduğu ama farkında olmadığı potansiyeli ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkarız, adete kol kola girip o yolda beraber yürürüz.

Yaşam Koçu Hedeflerini Nasıl Belirler?

Yaşam koçluğu nedir?
Yaşam koçluğu nedir?
  • İlk başta danışanlarımızla bir güven köprüsü kurmayı amaçlarız. Kişinin kendini tüm açıklığı ve şeffaflığıyla ifade etmesi bize karşı değil kendine karşı yaptığı dürüstlüktür.
  • Yaşamında olması gerenler her neyse tek tek konuşuruz ve yaşam denge dediğimiz bir metottan yola çıkarız.
  • Yaşam denge çarkında iş hayatımız, ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, sağlığımız, sosyal yaşamımız, fiziksel ortamımız, kişisel ruh sağlığımız gibi kavramların her biri için ne kadar mutlu olduğuna dair puanlama yapmasını talep ederiz. Düşük puanlı alanlar öncelikli hedeflerimiz olarak görüp onların düzeltilmesi için çalışırız.
  • Yaşam koçu olarak öncelikli hedeflerimizi planladıktan sonra bu hedefimize ulaşmak neler yapmamız gerektiğini devam eden seanslarda konuşup adım adım ilerlemeye başlarız.