Zeka Testi (wisc-r)

iq testi
iq testi

Wısc-R Zeka Testi (6-16 Yaş Arası Çocuklar İçin)
Zeka Testi (wisc-r)
WİSC-R
Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: WISC-R zeka testini psikoloji lisans mezunları uygulayabilir, onların dışında testi uygulama yetkisi yoktur. Psikologlar da Türk Psikologlar derneği tarafından verilen eğitimlerle katılarak bu yeterliliğe ve sertifikaya sahip olabilirler.

WISC – R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecsler ( 1896-1981 ) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım ( Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-80 dakikada uygulanır.

A) Sözel
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi, kültürel ortamınını ve entellektüel kapasitesini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
2- Benzerlikler;Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, bunu doğru ifade edip edemediğini ve sözel kavram oluşturma ile akıl yürütme yeteneğini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, sayısal muhakeme ve matematiksel kavram gelişimini ölçmeye yarayan bir alt testtir. Zaman sınırlaması vardır.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren ve aynı zaman da dili etkili kullanabilme becerisini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
5- Yargılama;Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyi ile toplumsal kuralların farkında olma becerisini ve yeteneğini ölçmeye yarayan bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme,çevresindeki detayların farkında olması ile görsel hafıza ve detaylara dikkati ölçmeye yarayan bir alt testtir.
2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

WISC-R zeka testi çocuğun zekası dışında,çocukla ilgili belli başlı kimi psikolojik sorunlarla ilgilide bilgiler verir.Bunun için testi uygulayan kişilerin test sonuçlarını iyi analiz etmeleri önemlidir.WISC-R zeka testi her önüne gelenin yapamayacağı kadar önemli ve ciddi bir testtir.Testi uygulayan kişiden mutlaka sertifikasını isteyin.