Depresyon

Depresyon Tedavisi-Depresyon nedir-en iyi Psikolog Tavsiyesi-istanbul
Depresyon Tedavisi-Depresyon nedir-en iyi Psikolog Tavsiyesi-istanbul

Depresyon bütün dünyada yaygın olarak görülen, önemli düzeyde iş-güç ve yeti yitimine yol açan bir halk sağlığı sorunudur. Depresyon yaşayan kişinin; kişisel, sosyal ve iş yaşamının bundan belirgin olarak etkileniyor olması, bu hastaların tanınmasını ve uygun biçimde tedavi edilmesini gerektirmektedir.

Depresyon ve Türleri

Depresyon, esas olarak yaşamdan ve yaşadıklarından zevk alamama halidir. Depresyon yaşayan bir kişi daha önce severek isteyerek yaptığı şeyleri artık yapmak istememeye, yapsa bile bunlardan zevk alamamaya başlar. Yaşama sevincinin yerini “üzüntü, keder, mutsuzluk, isteksizlik, karamsarlık, umutsuzluk ve suçluluk” gibi duygular alır. Depresyon, Türkçe’ye ruhsal çöküntü ya da çökkünlük olarak çevrilmektedir. Halk içinde depresyon birçok anlama gelecek şekilde, kimi zaman geçici bir duygulanım durumunu ifade etmek için, kimi zaman ise ruhsal bir bozukluğu ifade etmek için\ kullanılmaktadır. Bazen de yanlış bir şekilde her türlü psikososyal zorlanma sonrasında yaşananları ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir.

Depresyon Belirtileri

Depresyon yaşayan bir kişide duygunun değişebilirliği ve yeni olaylara tepki verebilme kaybolmuştur. Depresyonlu bir kişi normalde sevinç, mutluluk, neşe yaratan bir olayla karşılaştığında duygu değişikliği göstermez. İçinde bulunduğu kederli duygu durumu değiştiremez. Depresyon yaşayan kişilerde rastlanan duygular arasında üzüntü, mutsuzluk, isteksizlik, çaresizlik, cesaretsizlik, elem, keder, umutsuzluk, kendim değersiz görme, kendi değerini küçümseme, suçluluk, kötümserlik ve karamsarlık bulunmaktadır.

Depresyon geçirmeye yatkın kişilerin genellikle “kimseyi incitmemeye, herkesi hoşnut etmeye, iyiliksever olmaya eğilimli, aşırı duyarlı, titiz, sorumluluk duygusu güçlü, yakınlarına aşırı bağlı ve bağımlı, kendisinden ve yakınlarından yüksek beklentileri olan, mükemmeli arayan, onurlarına düşkün, öfke duygularını dışa vurmayan, çabuk etkilenen ve üzülen meraklı kişiler” olduğunu bildirmektedir. Tüm depresyonlu hastalar için geçerli olabilecek bir belirti listesi yoktur. Belirtilerin hepsi birden her hastada görülmez. Bir hastada varolan belirti, diğerinde olmayabilir. Hatta bazı durumlarda birbirinden çok farklı klinik tablolar söz konusu olabilir. Fakat bazı çekirdek belirtiler hemen tüm hastalarda bulunur.

Depresyondaki Kişi Nasıl Olur?

Suçluluk duyarlar: Depresyonlu kişiler gerçek ya da hayali konularda kendilerini aşırı ya da uygunsuz şekilde eleştirir, kınar ya da suçlarlar.

Yaşadıklarından zevk alamazlar: Depresyon yaşayan kişiler daha önceleri ilgi duydukları ve hoşlandıkları konu ve uğraşlara karşı eskisi gibi istek ve heves duymazlar.

İntihar Düşüncesi: Ilımlı depresyon yaşayan bir kişi için yaşamak bir yük halini alır. Depresyonun şiddeti arttıkça hastada yaşamına son verme düşünceleri görülür; bazı hastalarda bu düşünceler eyleme dönüşebilir. Ciddi düzeyde depresyonlu hastaların yaklaşık altıda birinde intihar girişimine rastlanmaktadır.

Anksiyete (Bunaltı): Bunaltı, sıkıntı, endişe, korku, gerginlik ya da gevşeyememe gibi duygular depresyonlu kişilerde çok sık görülür.

Uyku Bozukluğu: Depresyonda hem uykusuzluk hem de aşın uyuma şeklinde uyku bozukluğu görülebilmekle birlikte, uykusuzluk daha fazla görülmektedir. Uykuya dalamama en sık görülen uyku bozukluğu olmakla birlikte geceleri uykudan uyanma ve sabah erkenden uyanma ve bir daha uykuya dalamama da sık görülmektedir.

Unutkanlık / Konsantrasyon Bozukluğu: Unutkanlık, pek çok kişide görülen bir yakınmadır. Depresyonlu hastalarda da çok sık görülen yakınmalardan birisidir. Bu yakınma dikkatini ve düşüncelerini toparlama ve yoğunlaştırma güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Depresyonlu kişiler iş yapmaya kalkıştıklarında kendilerini işe veremezler, işi yapmak için gereken konsantrasyonu sağlayamazlar.

Güçsüzlük – Halsizlik: Enerji yitimi depresyonun karakteristik özelliklerinden birisidir. Depresyonlu kişiler halsizlikten, yorgunluktan, takatsizlikten, bitkinlikten, güçsüzlükten ya da kolay ve çabuk yorulmadan yakınırlar.

Ağrılar: Depresyonlu hastalarda bedensel hastalıklarla açıklanamayan vücut ağrılarına çok sık rastlanmaktadır. En sık görülen örnekleri arasında baş ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, göğüs ağrısı bulunmaktadır.

İştah bozukluğu: Depresyonlu hastalarda iştahta azalma ve zayıflama daha çok görülmekle birlikte bazılarında da iştahta artma ve şişmanlama görülebilmektedir.

Zihinsel ve Bedensel İşlevsizlik: Depresyonlu hastaların zihinsel ve bedensel etkinliklerde azalma ve yavaşlama görülür.

Cinsel İsteksizlik: Depresyonlu hastalarda cinsel isteksizlik yanında her türlü cinsel işlevde bozulmalar görülebilmektedir.

Suçluluk ev Değersiz Hissetme: Suçluluk duygularının yanı sıra depresif hastaların kendilerine olan güvenleri ve kendilerine biçtikleri değer azalmıştır. Depresyonlu hastalar bir işe yaramadıklarını, kendileri için uğraşılmaya değmeyeceğini düşünürler.

Kendine Güvensizlik: Depresyonlu hastalarda hem hastalık öncesinde hem depresyonlu oldukları dönemde özgüven eksikliği gözlenir.

Depresyon Neden ve Nasıl Olur?

Günümüzde depresyonun nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte depresyonun ortaya çıkma nedenini açıklamaya çalışan çeşitli kuramlarda nörobiyolojik, genetik ve psikososyal etmenler ele alınmaktadır. Depresyonun ortaya çıkmasında herhangi bir etmenin tek başına depresyonun ortaya çıkma nedenini açıklayabileceği düşünülmemeli; biyolojik, genetik ve psikososyal etmenlerin karşılıklı etkileşim içinde depresyon gelişimine neden olduğu unutulmamalıdır.

Depresyon tedavisi hakkında bilgi randevu için BURYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.